top of page

Գաղտնիության քաղաքականություն

Գաղտնիություն և անվտանգություն

Հրաչք օճառ & մաշկի խնամք-ը հանձնառում է մանրամասնել օգտվողների անձնական տվյալները, ովքեր այցելում են www.hrachqsoap.am («Կայք») և օգտվում են Կայքի ծառայություններից («Ծառայություններ»)։ Սույն Գաղտնիության քաղաքականության փոփոխությունները հրապարակվում են կայքում և ուժի մեջ են մտնում հրապարակումից հետո։ Գաղտնիության քաղաքականության ցանկացած փոփոխության հրապարակումից հետո Ծառայությունների շարունակական օգտագործումը նշանակում է նման փոփոխութունների ընդունումը Ձեր կողմից։ Դուք պետք է պարբերաբար վերանայեք սույն Գաղտնիության քաղաքականությանը «Վերջին թարմացման» ամսաթիվը։

Համաձայնություն և տեղեկությունների հավաքագրում ու օգտագործում

Երբ Դուք միանում եք մեզ որպես մեր Ծառայությունների օգտվող, մենք հայցում ենք անձնական տվյալներ, որոնք պետք է օգտագործվեն Ձեր հաշիվն ակտիվացնելու, Ձեզ Ծառայություններ մատուցելու, Ձեր հաշվի կարգավիճակի մասին Ձեզ հետ հաղորդակցվելու, ինչպես նաև սույն Գաղտնիության քաղաքականության մեջ սահմանված այլ նպատակների համար։ Մենք կարող են պահանջել Ձեր անունը, ընկերության անվանումը, հասցեն, հեռախոսահամարը, էլփոստի հասցեն, Ձեր մասին Ձեզ Ծառայություններ մատուցելու համար, կամ այդ տվյալները կարող են բացահայտվել Ձեր կողմից Ծառայություններից օգտվելու ընթացքում։ Ձեզ կարող են նաև խնդրել ստեղծել անհատական օգտվողի ID և գաղտնաբառ, որը կդառնա Ձեր հաշվի տեղեկությունների մի մասը։

 

Մեզ տրամադրելով անձնական տվյալները և հայցելով մեզանից Ծառայությունների տրամադրում՝ Դուք կամավոր կերպով համաձայնվում եք նման անձնական տվյալների հավաքմանը, օգտագործմանը և բացահայտմանը, ինչպես սահմանված է սույն Գաղտնիության քաղաքականության մեջ։ Ձեր համաձայնությունը կարող է ենթադրվել մեր նկատմամբ Ձեր վարքագծի միջոցով, եթե մեր կողմից տվյալների հավաքման Դուք կամավոր կերպով տրամադրում եք այս տվյալները։ Խնդրում ենք համոզված լինել, որ անձնական տվյալների ողջ հավաքումը, օգտագործումը և բացահայտումը կկատարվի համաձայն սույն Գաղտնիության քաղաքականության։

Մենք կարող ենք օգտագործել Ձեր անձնական տվյալները և Ձեզանից հավաքած այլ տեղեկություններ հետևյալ նպատակներով՝ Ձեզ Ծառայություններ մատուցելու և Կայքի ու Ծառայությունների որակը բարելավելու համար, Ձեզ տրամադրելու նորություններ, RSS հոսքեր կամ այլ հաղորդակցություններ կամ ծառայություններ, որոնց Դուք բաժանորդագրվել կամ ստանում եք որևէ այլ կերպ, Ձեզ տրամադրելու տեղեկություններ, որպեսզի Դուք ավելի արդյունավետ կարողանաք օգտվել Կայքից և Ծառայություններից, Ստեղծել, կառավարել և վերահսկել Ձեր հաշվի տեղեկությունները, ինչպես նաև հաստատել մուտքի իրավունքները Ծառայություններին և ծրագրակազմին, Ծառայությունների փոփոխությունների կամ հավելումների մասին, կամ մեր կողմից մատուցվող ցանկացած Ծառայության հասանելիության մասին Ձեզ տեղեկացնելու նպատակով Ձեզ հետ հաղորդակցվելու համար: Պատասխանել հաճախորդների սպասարկման Ձեր հայտերին, և Պաշտպանել Ձեր, մեր օգտվողների և հասարակության իրավունքները, սեփականությունը կամ անձնական անվտանգությունը ինչպես պահանջվում և սահմանված է օրենքով։

 

Մենք ժամանակ առ ժամանակ կարող ենք հաղորդակցվել Ձեզ հետ մեր արտադրանքների, ծառայությունների, նորությունների կամ իրադարձությունների վերաբերյալ։ Դուք ունեք հնարավորություն չստանալ մարքեթինգային էլփոստեր մեր կողմից։ Այսպիսի էլփոստային հաղորդակցությունների դեպքում մենք տրամադրում ենք հրաժարման գործառույթ կամ դադարում ենք հաղորդակցվել Ձեզ հետ այս նպատակով, եթե Դուք կապվեք մեզ հետ և տեղեկացնեք մեզ չտրամադրել նման տեղեկությունները Ձեզ։

bottom of page