Օճառի հումք

սերտեֆիկացված է, մշակման գործընթացի ժամանակ չի կորցնում քաշը և ծավալը